www.idabrowa.pl

iobiekt

naglowek.jpgb9516609d6a704d1c6e84dfa5a6ba03b
dabrwa-logo.png8da561cdec9e72597cb1b0ed77deff2e
dabrowa-header-bottom.pnge2ff06e28c3ac75240379f3c09f02193
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Formy pomocy:
1.Świadczenia o charakterze obowiązkowym: zapewnienie schronienia, gorącego posiłku, odzieży i obuwia stosownego do pory roku;
2. Świadczenia obligatoryjne: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku, zasiłek i świadczenia  pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek stały (wypłacane są pod warunkiem spełniania wymogów ustawowych);
3. Świadczenia przyznawane uznaniowo przy uwzględnieniu faktycznych potrzeb ustalonych podczas wywiadu środowiskowego oraz możliwości finansowych MOPS: dofinansowanie do zakupu żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, okularów, opału oraz innych wymienionych w "Zasadach przyznawania zasiłków celowych w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej obowiązujące od 01.01.2008r." świadczeń, dostępnych w Dziale Pomocy Środowiskowej;
4. Świadczenia usługowe: usługi opiekuńcze i medyczne w mieszkaniach osób starszych i niepełnosprawnych, świadczenia oferowane w dziennych domach pomocy społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, w postaci zapewnienia schronienia w mieszkaniach chronionych, Domu dla Bezdomnych Mężczyzn i Noclegowni.
5. Pobyt w mieszkaniu chronionym - pobyt w nich przyznaje się osobom usamodzielnianym opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy a pochodzących z terenu gminy Dąbrowa Górnicza lub pragnących osiedlić się na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

Obowiązki osób korzystających z pomocy społecznej
Świadczenia udzielane są warunkowo. Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej oraz wykorzystania swoich możliwości i uprawnień.
Brak współdziałania może stanowić przesłankę do odmowy przyznania lub wstrzymania wypłaty świadczeń z pomocy społecznej. Na przykład nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną czy brak podejmowania leczenia przez osoby uzależnione.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
atmopolis gif 300x300.gif4d4b2abcaf8718adb3ff8178a91c6c16
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
Logo SKUP.jpga0d927bbe2ed5f4f5687a189d404b699
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK