www.idabrowa.pl

iobiekt

naglowek.jpg8c1169383fe4f0d79e4fc9a1b3ffdd38
dabrwa-logo.png7e21ca4276100bad482f353f2d896523
dabrowa-header-bottom.png46918db1893ceb2ce389d7497af256ea
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:

1)Stwarzanie warunków do wszechstronnego,intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego
i fizycznego rozwoju człowieka.

2)Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka
odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności,
w tym wolności od wszelkich
nałogów.

3)Upowszechnianie i umacnianie
w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy,
sprawiedliwości, demokracji, samorządności,równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.

4)Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi
i wyznaniowymi.

5)Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację,
kształtowanie potrzeby kontaktu
z nieskażoną przyrodą.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
atmopolis gif 300x300.gif01ff969efa2ca81416e198201327b83e
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
Logo SKUP.jpg8395af6fca915008dfcaac677f924277
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK