www.idabrowa.pl

iobiekt

naglowek.jpg4f6ee663ddf92c5ab72c3953397217a8
dabrwa-logo.pnge5a22fa1737312535cdd13a88df34786
dabrowa-header-bottom.png5b159c7db910fa9dc20681fcb8dcd80b
Brak paramentru!
Sprawdź wywołanie: include_component("Common", "mainMenu");
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:

1)Stwarzanie warunków do wszechstronnego,intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego
i fizycznego rozwoju człowieka.

2)Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka
odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności,
w tym wolności od wszelkich
nałogów.

3)Upowszechnianie i umacnianie
w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy,
sprawiedliwości, demokracji, samorządności,równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.

4)Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi
i wyznaniowymi.

5)Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację,
kształtowanie potrzeby kontaktu
z nieskażoną przyrodą.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
atmopolis gif 300x300.gif736cca21063b5fa903192d27d3a8af18
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
atmopolis gif 300x300.gif5c305ccea9d16067da52920ee981a654
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK